hero-banner

5,6% VAN DE BABY'S TOT EN MET DE LEEFTIJD VAN 6 MAANDEN RAAKT GEÏNFECTEERD MET HET RS-VIRUS.1

Het RS-virus is een seizoensgebonden virus. Jaarlijks zien huisartsen ongeveer 29.000 baby's tot de leeftijd van 1 jaar met het RS-virus gerelateerde klachten.2

In de meeste gevallen veroorzaakt het RS-virus milde, verkoudheidsachtige klachten, maar het kan ook leiden tot longinfecties (zoals bronchiolitis en longontsteking).3

59,8%

OOK GEZONDE BABY'S ZONDER ONDERLIGGENDE AANDOENINGEN KUNNEN DOOR EEN RS-VIRUSINFECTIE OP DE IC TERECHTKOMEN.

Tussen 2003 en 2016 werden 2.161 kinderen tot de leeftijd van 24 maanden met RS-virus bronchiolitis opgenomen op de kinder-IC (PICU). Van deze kinderen waren 1.293 (59,8%) a terme geboren en verder gezond. Dit blijkt uit een retrospectieve analyse van de landelijke PICU-registratie in Nederland.4

RS-virus is de meest voorkomende oorzaak van bronchiolitis en longontsteking bij baby's.

Symptomen ontstaan meestal in fasen en niet allemaal tegelijk. Bij baby's < 6 maanden met RS-virusinfectie kunnen de symptomen zich beperken tot prikkelbaarheid, verminderde activiteit en ademhalingsmoeilijkheden, waardoor de diagnose lastiger te stellen is.

*Koorts is niet altijd een symptoom van een RS-virusinfectie.5,6

Ziekenhuisopnames zijn slechts een deel van de RSV-last: naar schatting is 95% van de zorgbezoeken met betrekking tot RS-virus in Nederland aan huisartsen.2

Op basis van een modelstudie uit 2016, gedurende 12 maanden, naar een Nederlands geboortecohort worden er zonder vaccinatie jaarlijks 28.738 RSV-gerelateerde huisartsenbezoeken, 1.623 ziekenhuisopnames en 4,5 sterfgevallen bij de 0 tot 1-jarigen geschat.

De meerderheid (88%) van de RSV-opnames van kinderen < 5 jaar in Nederland komt voor bij baby's < 12 maanden.7

Gebaseerd op een database-analyse van nationale ziekenhuisgegevens over 2013-2017 in Nederland.

HOE KUNNEN WE NU AL HELPEN DE VERSPREIDING VAN RS-VIRUS TE BEPERKEN?

Door de onvoorspelbare aard van het virus zijn er nog weinig geregistreerd strategieën om RS-virusinfectie te voorkomen of te behandelen.8 We kunnen uiteraard wel maatregelen treffen om verspreiding en overdracht van het virus te beperken.

Lees verder voor de door gezondheidsinstanties aanbevolen hygiëne- maatregelen en hoe u symptomen kunt herkennen.

INFORMEER OUDERS OVER HET RS-VIRUS:

Het eerste RS-virus seizoen van een baby (meestal van eind oktober tot en met eind maart) vormt een potentiële bedreiging voor hun gezondheid.1

Icon

Baby’s kunnen RS-virus oplopen via besmette oppervlakken en nauw contact met geïnfecteerde mensen.3

Icon

RS-virus verspreidt zich vaak naar baby’s via contact met geïnfecteerde oudere broers en zussen of andere kinderen.9

Icon

Help ouders te herkennen wat vroege symptomen van een RS-virusinfectie zijn en wanneer ze dringend medische hulp moeten zoeken.

MEER OVER HYGIËNE­MAATREGELEN EN HOE DE VERSPREIDING VAN RS-VIRUS TE VERMINDEREN10:

Icon

Probeer nauw contact tussen de baby en broers en zussen, vrienden en familieleden met verkoudheidssymptomen te vermijden.

Icon

Was de handen vaak met zeep gedurende 20 seconden om overdracht te voorkomen.

Icon

Gebruik bij hoesten en niezen een tissue of de bovenarmmouw – niet de handen.

Icon

Reinig en desinfecteer regelmatig oppervlakken die baby’s aanraken of delen met broers en zussen.

Referenties:

  1. Vos LM, et al. (2019). Use of the moving epidemic method (MEM) to assess national surveillance data for respiratory syncytial virus (RSV) in the Netherlands, 2005 to 2017. Eurosurveillance, 30. Opgehaald van https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.20.1800469?crawler=true#html_fulltext.
  2. Meijboom, e. a. (2011). PIN78 Cost Utility of Infant Vaccination Against Respiratory Syncytial Virus Infection in the Netherlands. ISPOR 14th annual European congress (p. 1). Madrid: Elsevier. Opgehaald van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301511018262?via%3Dihub
  3. Orenstein, W., Offit, P., & Edwards, K. M. (2017). Plotkin’s Vaccines (7th Edition), chapter 51: Respiratory Syncytial Virus Vaccines. Elsevier.
  4. Linssen, Rosalie S, et al. (2021). Burden of respiratory syncytial virus bronchiolitis on the Dutch pediatric intensive care units. European Journal of Pediatrics. Opgehaald van https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04079-y
  5. CDC. (2022, 08 31). Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV) - Symptoms and Care. Opgehaald van Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/rsv/about/symptoms.html
  6. CDC. (2022, 08 31). Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV) - RSV in Infants and Young Children. Opgehaald van Centers for Didease Conrol and Prevention: https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html
  7. Wang, Xin, et al. (2022). Respiratory Syncytial Virus–Associated Hospital Admissions and Bed Days in Children <5 Years of Age in 7 European Countries. The Journal of Infectious Diseases, 22-28. Opgehaald van https://academic.oup.com/jid/article/226/Supplement_1/S22/6505262
  8. Bianchini, Sonia; et al. (2020). Role of Respiratory Syncytial Virus in Pediatric Pneumonia. Microorganisms, 8. Opgehaald van https://www.mdpi.com/2076-2607/8/12/2048/htm
  9. Jacoby, P., Glass, K., & Moore, H. (2017). Characterizing the risk of respiratory syncytial virus in infants with older siblings: a population-based birth cohort study. Epidemiology and infection, 266-271. Opgehaald van https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27821195/
  10. CDC. (2022, 08 31). Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV) - RSV Prevention. Opgehaald van Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html

 

MAT-NL-2201024-V1-112022