Vroegdiagnostiek bij HCM

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een relatief veel voorkomende erfelijke ziekte met een prevalentie van 1:500. Een tijdige diagnose is belangrijk omdat HCM de oorzaak kan zijn van plotse hartdood en omdat er behandelconsequenties zijn.

In deze webinar bespreken specialisten Folkert Asselbergs, Michelle Michels en Robin Nijveldt aan de hand van interessante praktijkcasuïstiek de uitdagingen van vroegdiagnostiek bij HCM.

Leerdoelen:

  • Differentiaaldiagnostisch denken bij HCM
  • Rode vlaggen bij het herkennen van HCM
  • De rol van beeldvorming en genetica bij het stellen van de diagnose
  • Weten wanneer en waar naartoe een patiënt moet worden doorgestuurd
     

Sprekers:

  • Prof. dr. Folkert Asselbergs, cardioloog UMC Utrecht
  • Dr. Michelle Michels, cardioloog Erasmus MC Rotterdam
  • Prof. dr. Robin Nijveldt, cardioloog Radboudumc Nijmegen

Niels Op 't Hoog

BRAND MANAGER