Genetics Academy Module 2 - Nefrogenetica

De inzet van genetische diagnostiek neemt de afgelopen jaren toe, van huisartsenpraktijk tot specialistische disciplines. De Genetics Academy is ontwikkeld om de genetische kennis van artsen op te frissen en bestaat uit verschillende modules:

 1. Genetica de Basis
 2. Nefrogenetica
 3. Cardiogenetica (verwacht)
 4. Kindergenetica (verwacht)

De cursus Nefrogenetica is bedoeld om de nefroloog een overzicht te geven in de nefrogenetische diagnostiek. In de e-learning wordt door middel van casuïstiek inzicht gegeven in de detectie, vervolgdiagnostiek en de verwijsindicaties naar de klinisch geneticus bij patiënten met een nieraandoening met een mogelijke een genetische component.

Leerdoelen:

 • Zijn (uiteenlopende en meest relevante) nieraandoeningen met genetische component besproken

 • ​Bent u zich bewust van de toegevoegde waarde van de inzet van genetica

 • Heeft u inzicht in detectie van mogelijke genetische component bij nieraandoeningen

 • Weet u wat een nefroloog zelf kan aanvragen bij verdenking op een genetische nieraandoening

 • Weet u wat de voorwaarden zijn van een aanvraag door nefroloog

 • Weet u wat de doorverwijscriteria zijn naar de klinisch geneticus

 • ​Heeft u een kort inzicht in de werkwijze en rol van de klinisch geneticus

 

Geaccrediteerd voor 1 punt (NIV)

Niels Op 't Hoog

BRAND MANAGER