Time in Range

In deze video bespreekt prof. Dr. Thomas Danne het concept Time in Range (TIR). Hij legt uit wat de voor- en nadelen zijn van het HbA1c. Vervolgens hoort u wat Time in Range eigenlijk inhoudt. Grijp deze kans om de laatste updates te krijgen over het monitoren van diabetes mellitus.

In deze video neemt professor Danne het concept HbA1c onder de loep. Hij bespreekt de voor- en nadelen ten opzichte van de Time in Range.

Wat houdt deze maat in en wat zegt het over hoe wij nu diabetespatiënten monitoren? Kunnen we meer waarde leveren voor de patiënt door deze nieuwe maat toe te passen?

Gezien er een vergelijking wordt gemaakt tussen TIR en het HbA1c, is een bepaalde ervaring met het HbA1c aan te raden bij het kijken van de video, zodat ook de waarde van Time in Range in de praktijk wordt begrepen.

Neville Watson

PORTFOLIO SPECIALIST DIABETES