Bijwerkingen overzicht

Met dit handzame overzicht van de (immuungerelateerde) bijwerkingen bij patiënten die behandeld zijn met LIBTAYO®▼, heeft u alle belangrijke informatie in één hand. 

Wilt u in één oogopslag een goed overzicht van de bijwerkingen hebben? Download dan nu het bijwerkingenoverzicht!

Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen we u naar de samenvatting van de productkenmerken.1

Een belangrijk onderdeel van de behandeling met LIBTAYO is kennis over de bijwerkingen. Dat gaat niet alleen over wat u en uw patiënt op dit gebied kunnen verwachten, maar betreft ook informatie over de ernst, frequentie en mogelijke duur (in de klinische studies) van de bijwerkingen.

Deze informatie is nu in één handzaam overzicht bijeengebracht. Naast een overzicht van de bijwerkingen gesorteerd op systeemorgaanklasse wordt tevens een samenvatting van immuungerelateerde bijwerkingen op overzichtelijke wijze weergegeven. 

Één blik op dit bijwerkingenoverzicht is waarschijnlijk voldoende om u te voorzien van de benodigde informatie. Zo kunt u uw patiënt optimaal begeleiden bij zijn of haar behandeling.

^ Alle relevante informatie over de bijwerkingen van LIBTAYO® in één handzaam overzicht

    ▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

    1. LIBTAYO® (cemiplimab), vigerende Samenvatting van de Productkenmerken; https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/libtayo

Kom in contact

Koen Belgers

MEDICAL ADVISOR

Hanneke Hendriks

HOSPITAL ACCOUNT MANAGER

Sophia Prins

HOSPITAL ACCOUNT MANAGER