Instructiekaart voor Zorgverleners en Bloedbanken

Deze ‘risicominimalisatie’-kaart heeft als doelstelling zorgverleners en bloedbanken te wijzen op de mogelijke interacties van Sarclisa® met indirecte antiglobulinetesten (indirecte Coombs testen) en hoe hierop te anticiperen.

Heeft u liever een gedrukt exemplaar van deze Instructiekaart? Neemt u contact met ons op en wij zorgen dat u deze snel zult ontvangen.

Mogelijke interferentie met indirecte antiglobulinetests
In deze kaart voor zorgverleners en bloedbanken, wordt uitgelegd dat Sarclisa mogelijk kan interfereren met serologische tests (indirecte antiglobulinetests). 

De instructiekaart legt uit welke maatregelen genomen moeten worden om foutieve bloedwaarden te voorkomen en daarmee eventuele klinische consequenties. Zo is het essentieel voorafgaand aan een behandeling met Sarclisa, uitgebreide bloedtypering- en screeningstests uit te voeren. 

Leest u deze kaart zorgvuldig alvorens een behandeling met Sarclisa gestart wordt.

^ Instructiekaart voor zorgverleners en bloedbanken

Kom in contact

Hans de Witte

ONCOLOGY MEDICAL LEAD BENELUX

Mogelijk vindt u dit ook interessant