Richtlijn voor Bereiding en Toediening van Sarclisa®

Download hier de ‘Handleiding voor Bereiding en Toediening van Sarclisa®

In deze handleiding leest u hoe u:

  • de juiste dosering van Sarclisa bepaalt 
  • Sarclisa bereidt en toedient
  • omgaat met infusiereacties of neutropenie indien deze op zouden treden en op welke mogelijke interacties u alert dient te zijn
  • Sarclisa bewaart
  • welke pre-medicatie gegeven dient te worden

 

Deze handleiding is bestemd voor zorgverleners die Sarclisa toe zullen gaan dienen aan patiënten die behandeld zullen worden met een isatuximab-pomalidomide-dexamethason regime.

De handleiding instrueert hoe u de juiste dosering van Sarclisa berekent en in welke frequentie het toegediend dient te worden.

Voordat Sarclisa toegediend wordt, geeft u de patiënt pre-medicatie. In deze handleiding leest u precies wat en in welke dosering. Post-medicatie is niet nodig. De snelheid waarin Sarclisa intra-veneus gegeven wordt, kan omhoog indien er geen sprake is van infusiereacties. Hoe u deze toedieningsduur kunt verkorten, staat in deze handleiding beschreven. Mochten er infusiereacties optreden, vindt u in deze brochure uitleg hoe hiermee om te gaan. Dit geldt ook voor neutropenie.

Verder wordt u gewezen op de mogelijke interferentie met  serologische tests en hierdoor het belang bloedwaarden te bepalen voordat u start met een behandeling met Sarclisa. Ook kan Sarclisa interfereren met serum eiwitelektroforese en immunofixatie (bepaling M-proteine) ter evaluatie van de behandelrespons. Mocht u geïnteresseerd zijn in een nauwkeurige respons-bepaling, dan adviseren wij een hydrashift assay. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

^ Handleiding voor bereiding en toediening
 

Kom in contact

Winnifred van Eijk

MEDICAL SCIENCE LIAISON

Mogelijk vindt u dit ook interessant