Opname isatuximab plus pomalidomide en dexamethason (isaPd) in nieuwe richtlijnen

Lees hier over de plaatsbepaling van isatuximab plus pomalidomide en dexamethason (isaPd) in de ge-update richtlijnen van de multipel myeloom werkgroep van de HOVON en de EHA-ESMO. 

Dit nieuwsbericht informeert artsen over de recente opname van isaPd in de lokale richtlijn van de Multipel Myeloom werkgroep, HOVON, én in de ge-update Multipel Myeloomrichtlijn van de EHA-ESMO. De opname in deze richtlijnen onderstreept de behoefte aan effectieve behandelmogelijkheden voor patiënten die refractair zijn op lenalidomide/lenalidomide en bortezomib.

Isatuximab plus pomalidomide en dexamethason (isaPd) in nieuwe richtlijnen

Isatuximab plus pomalidomide en dexamethason (isaPd) is opgenomen in de recent herziene richtlijnen van EHA-ESMO en de conceptrichtlijn van de HOVON werkgroep multipel myeloom. 
In Nederland wordt de HOVON richtlijn van de Multipel Myeloom werkgroep als leidend beschouwd.
In deze laatstgenoemde richtlijn wordt Isa-Pd (naast andere regimes) aanbevolen voor de behandeling van patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom die minstens twee eerdere therapieën hebben gekregen, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer, en bij wie ziekteprogressie is aangetoond tijdens de laatste behandeling.
De MWG adviseert voor patiënten die zowel lenalidomide‐ als bortezomib‐refractair zijn contact op te nemen met het consult‐verlenend ziekenhuis ter beoordeling van de participatie in studies. De MWG adviseert eveneens eerst lenalidomide‐cyclofosfamide‐prednison (REP) te overwegen, maar ziet tevens indicatie voor behandelingen zoals isaPd voor patiënten in goede klinische conditie voor wie ook in latere lijn therapie van waarde kan zijn, zeker bij klinisch van belang zijnde ziekteverschijnselen. Zie figuur III-C hieronder.
IsaPd geniet de voorkeur boven Pd gezien de langere PFS, zeker bij klinisch van belang zijnde ziekteverschijnselen. Patiënten die refractair zijn gebleken op daratumumab komen niet in aanmerking voor isaPd. 

 

bijweking

^ Ref. HOVON Concept Richtlijn 2021, www.hovon.nl; pagina 64; Fig. III-C

EHA-ESMO richtlijn multipel myeloom

Begin februari 2021 publiceerde de ESMO de nieuwe richtlijnen voor de diagnose, behandeling en follow-up van multipel myeloom in de Annals of Oncology (2021). Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de European Hematology Association (EHA) en ESMO. 
In deze richtijn is de triplet isaPd opgenomen (met de hoogste graad I bewijsvoering en graad A voor aanbeveling) voor patiënten die refractair zijn op zowel lenalidomide als bortezomib of refractair zijn op lenalidomide en responsief op proteasoomremmers; zie onderstaande figuur.
 

bijweking

^ Dimopoulos et al. Ann Oncol 2021 Feb 2 S0923-7534(20)43169-2

 

^ Dimopoulos et al. Ann Oncol 2021 Feb 2 S0923-7534(20)43169-2 (supplementary table S7)

 

^ Dimopoulos et al. Ann Oncol 2021 Feb 2 S0923-7534(20)43169-2 (supplementary table S7)
 

Meer informatie

Koen Belgers, Medical Advisor

Winnifred van Eijk

MEDICAL SCIENCE LIAISON

Also Interesting Content