Cookie Policy

Sanofi B.V. vindt het belangrijk dat u deze website optimaal kan gebruiken. Daarom stemmen we de inhoud van de website graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende technieken, zoals cookies, scripts, pixels en soortgelijke technologieën (hierna afgekort als ‘cookies’).

1. Inleiding

Sanofi B.V. is verantwoordelijk om te verzekeren dat het persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en elektronische communicatie, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy richtlijn en andere relevante wetgeving, zoals de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

2. Wat zijn cookies?

De website maakt gebruikt van ‘cookies’.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt.

A) Welke soort cookies bestaan er?

Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Eerste partij cookies zijn cookies die door Sanofi B.V. worden geplaatst en beheerd.

- Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden bepaalde gegevens gedeeld met de derde partij.

B) Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.

- Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw apparaat staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u een cookie verwijdert van uw apparaat.

3. Waarom maakt Sanofi B.V. gebruik van cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om u een goed werkende website aan te bieden. Verder kunnen wij ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we website verbeteren voor alle bezoekers van de website en beter afstemmen op uw interesses. Tot slot gebruiken we ook cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.

Sanofi B.V. maakt een onderscheid tussen de volgende soorten cookies:

4. Hoe kan u het gebruik van cookies beheren?

Bij het eerste bezoek aan de website kunt u alle of bepaalde cookies aanvaarden of weigeren. U kan uw keuze daarna aanpassen door:

5. Wat met uw privacy?

Als Sanofi B.V. persoonsgegevens verzamelt via cookies, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de Privacyverklaring.

We raden u aan om ook de privacyverklaring aandachtig door te nemen. De privacy- en cookieverklaring vormen namelijk een geheel.

6. Bij wie kan u terecht voor vragen of klachten?

Als u na het doornemen van onze Cookieverklaring nog vragen hebt, dan raden wij u aan om contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy.nl@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi, ter attentie van de Data Protection Officer, Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam.

U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert. De bevoegde autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

7. Updates

Als we de Cookies die we plaatsen wijzigen, dan bezorgen we u bijgewerkte versie. Als we wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, geven we u de gelegenheid om hiervan kennis te nemen en/of uw toestemming voor te geven en/of in te trekken.